ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

03.07.2020. САГНС: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ РАДОВА – ЈНОП 2/2020 – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ,ЛАМЕЛА 5 – I ФАЗА, НОВИ САД -ЈНОП 2/2020.

Комплетан текст обавештења:
ОБАВЕШТЕНјЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (.pdf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *