Odlukom Skupštine Grada Novog Sada broj 022-1/2020-184-I od  2. oktobra 2020. godine,  Marko Jovanović se imenuje za direktora Stambene agencije Grada Novog Sada.