Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja

Služba finansijsko-knjigovodstvenih poslova

Opis poslova:
Obavlja poslove koji se odnose na:

  • Saradnju sa državnim organima,javnim preduzećima,ustanovama i organima kontrole.
  • Izradu odluka i opštih akata iz oblasti finansija
  • Praćenje propisa iz oblasti finansija,knjigovodstva i računovodstva
  • Sprovodi poreske propise i promene istih
  • Vrši izradu analitičkog kontnog plana
  • Vrši izradu periodičnih i završnih računa
  • Vrši izradu izveštaja o poslovanju, izradu finansijskog plana, izrada plana rada i poslovanja
  • Sprovodi postupke otkupa stanova na rate i otkupa stanova u celosti
  • Vodi računa o rokovima plaćanja i rokovima naplate potraživanja