Ako vam treba naša pomoć ili imate pitanja

Služba pravnih poslova

U Službi pravnih i opštih poslova obavlja se priprema analiza i izveštaja o stanju u oblasti korišćenja i upravljanja stambenim fondom za socijalno stanovanje i predlaganje mera za njihovu zaštitu,pružanje stručne pomoći u okviru prava i dužnosti Stambene agencije utvrđenih aktom o osnivanju i Statutom,saradnja i razmena iskustava sa subjektima u oblasti socijalnog stanovanja,priprema i obrada tehničkih podataka za izradu programa rada,investicionih programa i odluka o visini zakupnina,priprema i obrada podloga za izradu plana razvoja socijalnog stanovanja Grada,i drugi poslovi iz delokruga Stambene agencije.